Studie a projekty veřejných staveb v Českých BudějovicíchTato mapa ukazuje projekty a studie veřejných staveb financovaných z rozpočtu města, kraje a státu na území Českých Budějovic za posledních zhruba 15let. Její obsah lze rozdělit do tří kategorií: modré ikony představují regulérní architektonické soutěže, červené ikony zakázky zadané jiným způsobem a bílé ikony konkrétní realizované i nerealizované projekty, včetně studentských prací.

Na rozdíl od jiných typů zadávání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby. Jen pokud se od samého počátku pečlivě soustředí na svůj záměr, má šanci po celou dobu kontrolovat proces vzniku, realizace i provozu stavby a zamezí tak případnému navýšení nákladů, či dokonce korupci.

Jak vypsat soutěž - dokumenty k soutěžím a manuál České komory architektů pro veřejné zadavatele i soukromé investory

PS. Zobrazená data jsou z veřejně dostupných zdrojů, ovšem bez záruky. Pokud ji chcete doplnit nebo upozornit na nepřesnosti, napište prosím na email: cbarchitektura@gmail.com                                            www.cbarchitektura.cz