Studie a projekty veřejných staveb v Českých BudějovicíchTato mapa ukazuje projekty a studie veřejných staveb financovaných z rozpočtu města, kraje a státu na území Českých Budějovic za posledních zhruba 15let. Její obsah lze rozdělit do tří kategorií: modré ikony představují regulérní architektonické soutěže, červené ikony zakázky zadané jiným způsobem a bílé ikony konkrétní realizované i nerealizované projekty, včetně studentských prací.

Na rozdíl od jiných typů zadávání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby. Jen pokud se od samého počátku pečlivě soustředí na svůj záměr, má šanci po celou dobu kontrolovat proces vzniku, realizace i provozu stavby a zamezí tak případnému navýšení nákladů, či dokonce korupci.

Jak vypsat soutěž - dokumenty k soutěžím a manuál České komory architektů pro veřejné zadavatele i soukromé investory

PS. Zobrazená data jsou z veřejně dostupných zdrojů, ovšem bez záruky. Pokud ji chcete doplnit nebo upozornit na nepřesnosti, napište prosím na email: cbarchitektura@gmail.com                                            www.cbarchitektura.cz

CBArchitektura o.s.

Dovolte, abychom se představili: jsme občanské sdružení CBArchitektura. Cítíme nepsanou odpovědnost architektů ke svému městu. Snažíme se ovlivnit jak současnou architekturu našeho města, tak se podílet na dlouhodobějších vizích. Cílem projektu CBArchitektura není navrhovat konkrétní stavby. Naším motivem bylo vytvořit blog o současné architektuře a urbanismu v Českých Budějovicích a to z jednoduchého důvodu. Architektura je obrazem společnosti. Architektura nás obklopuje každý den, po celý život. Projekt a aktivity občanského sdružení jsou neziskové. Cílovou skupinou projektu jsou občané města a zastupitelé města. Jednotlivá témata se věnují základním otázkám jak stavět - proč stavět - co stavět, jak si vybrat architekta, co může přinést architektonická soutěž nebo architektonický workshop, dále tématu veřejných staveb a důležitosti kvalitního veřejného prostoru.

Během prvního roku se s podporou našich příznivců podařilo následující:
- založit blog CBArchitektura / 142 příspěvků / 94404 zobrazení stránek / 11 650 unikátních návštevníků.
- založit facebook CBArchitektura / 620 like / maximum 1285 people talking / 44380 reach.
- prezentovat na PechaKuchaNight Brno a v pořadu Bourání RadioWave.
- spolupracovat na přednáškách o architektuře s Domem umění České Budějovice.
- uspořádat Den architektury a dlouhodobý projekt Piknik ve veřejném prostoru.
- poskytnout interview na aktuální témata pro Deník, MF Dnes, Lidové noviny, týdeník Euro, Sedmička
- spolupracovat na přípravě architektonických soutěží / Park 4D / Centrum halových sportů / Park Háječek.
- navázat spolupráci s Fakultou umění a architektury v Liberci.
- zapojit se do akcí Budějovického Majálesu a První Budějovické Cyklojízdy.
- zviditelnit se v oficiálním Bulletinu České komory architektů a v časopise Architekt.

Pokud Vás naše aktivity zaujaly a chcete podpořit činnost občanského sdružení CBArchitekura, o.s., budeme rádi, když nás budete kontaktovat. Na požádání vystavíme sponzorskou smlouvu a dodáme kopii stanov. Děkujeme. 

cbarchitektura@gmail.com / tel. 732418591                                                                               www.cbarchitektura.cz